1 Naš rad promišlja, istražuje, izgrađuje i ispituje načine na koje dolazeće tehnologije utječu na naše svjetove i oblikuju ih. Tako široko područje interesa je svakako izazovno, ali i duboko motivirajuće jer mu je cilj u obzir uzeti kompleksne i sustavne izazove te stvarati alternativne mogućnosti, narative i iskustva. Takav opseg interesa nam također znatno otežava definirati naš rad unutar konkretnih granica disciplina. Ono što pokušavamo jest prijeći granice između disciplina, od samonametnute istraživačke strogosti umjetničke prakse, preko dizajna, predviđanja, sve do strateških inovacija.

2 Iako se praksa spekulativnog (kritičkog) dizajna nalazi prije svega na rubu dizajnerkog svijeta, naš pristup i način promišljanja izrazito su relevantni za niz različitih disciplina, čak i različitih struka. U svom radu koristimo taj pristup kao važan filtar u postavljanju ključnih pitanja o društvenim, kulturnim, gospodarskim i političkim implikacijama pojedinih tehnologija ili o okolnostima u kojima će ishodi našeg dizajna “živjeti”.

3 Da. Pretpostavljam da to ponajprije ovisi o tome gdje živite i što vam točno znači “od nečega živjeti”. To također ovisi o načinu na koji ćete svoj pristup učiniti relevantnim i vrijednim organizacijama i ustanovama koje nisu nužno inicijalno svjesne takvog pristupa. Takvoj praksi često prijeti zadržavanje unutar vlastitih okvira autoreferencijalnosti pa smo je u zadnje vrijeme pokušali izmaknuti izvan tih okvira te istražiti nove publike kojima se želimo obratiti.