Intervjui: praksa

  1. Gdje biste smjestili svoj rad u kontekstu suvremene dizajnerske i umjetničke prakse?
  2. Koja je današnja uloga spekulativnog ( kritičkog ) pristupa dizajnu ( i umjetnosti ) i koliko
    je on važan u vašem radu?
  3. Može li se od ovakvog rada živjeti?