1 Svoj recentan rad bih smjestila bliže umjetničkom kontekstu u smislu da se bavi određenom fenomenologijom. Iako ga vidim bliže umjetničkom kontekstu, ne znači da ne može biti namijenjen i za klijenta, već je u briefu bliži futurizmu, predviđanjima i, kao takav, funkcionira u komunikaciji s okolinom.

2 Uloga spekulativnog dizajna je vrlo relevantna jer ima velik komunikacijski potencijal, tj. može ukazivati na određene problematike i samim time odrediti smjer kretanja razvoja buduće produkcije. U mojem radu je izrazito bitan taj aspekt spekulativnog diskursa, bilo dizajnerskog ili umjetničkog i njime sam se inspirirala još za vrijeme postdiplomskog studija u Londonu. Može reći da se radi o scenarističkom pristupu oblikovanju.

3 Koliko sam upoznata s praksama u inozemstvu, dizajneri mogu živjeti od takve vrste rada jer produciraju radove za galerije te su im za to plaćeni honorari, a njihov se rad također prodaje u galerijskom kontekstu. To su male, ograničene naklade koje se distribuiraju isključivo preko mreže galerija. U Hrvatskoj takva galerijska praksa još nije uspostavljena. Također, drže predavanja ili prezentacije koji su također u većini slučajeva honorirani. U Hrvatskoj se spekulativni dizajn još ne honorira, u smislu da će vas neka tvrtka angažirati da im napravite neku futurološku studiju slučaja, no nadam se da će se senzibilizirati za tu vrstu kreativne niše.