Grčka kriza deset godina kasnije uzrokuje slom mediteranskih ekonomija na jugu Europe. Osim toga, velika izbjeglička kriza dovodi do kolapsa cijele Europske unije. Jedine preostale ekonomije koje funkcioniraju nalaze se na sjeveru Europe (Nordijska unija). U novonastalim okolnostima, masovni turizam više ne postoji, još samo sjevernjaci  putuju na jug i biraju isključivo autentične turističke lokacije.

Priliv imigranata na istočni Mediteran značajno mijenja lokalnu kulturu i identitet. U cilju privlačenja turista sa sjevera Europe i dokazivanja autentičnosti lokacije, lokalna uprava i stanovništvo manipuliraju korisnički generiranim podacima. Digitalne društvene platforme i pripadni sustavi ocjenjivanja, koncepti prvog dijela 21. stoljeća, više ne predstavljaju pouzdane alate za procjenu. Nordijska unija se u potpunosti ponovo okreće znanstvenom dogmatizmu, odbacujući sve informacije neutemeljene u strogim znanstvenim činjenicama. Unija angažira licenciranu tvrtku DOGMA koja koristi isključivo stroge pozitivističke znanstvene metode 20. stoljeća i jedinu pouzdanu komunikaciju, analogne radio valove, u cilju analize potencijalnih turističkih destinacija na jugu. Preporučene destinacije bivaju otvorene za građane Unije.

DAR0696

Južnjačka utjeha bavi se diskrepancijom sjevera i juga suvremene Europe. U novim društveno-političkim i ekonomskim okolnostima bliske budućnosti na sjeveru se javljaju neo-modernističke tendencije, u kojima znanstveni pozitivizam i tehnološka objektivnost postaju nositelji dominantne ideologije. Distopijskim scenarijima, uobičajenim u spekulativnoj praksi, u skladu s “mediteranskim”  pristupom, pristupa se s humanističke pozicije. Naime, unatoč uznemirujućim scenarijima budućnosti, “utjeha”  je da će ljudska zajednica (kroz bottom-up aktivnosti) uvijek naći načina hakirati i prilagoditi nametnute sustave svojim potrebama i načinu života.

DAR1099